ENG
svg
Close

CONTACT US

JSC AGROPLEMSOYUZ

Adress: 107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2

Post address: 107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2

Phone: +7(495)607-66-95

e-mail: info@agroplemsoyuz.ru

SALES DEPARTMENT

+7(495)608-24-23

+7(985)411-04-54

+7(985)411-04-05

FINANCE DEPARTMENT

+7(495)608-11-46

ACCOUNT DEPARTMENT

+7(495)607-67-15

OUR PARTNERS

 • svg

  JSC "PLEMZAVOD NAMED AFTER V. N. TSVETKOV"

  Kaluga region, Maloyaroslavetsky district, the village of Kudinovo, Tsvetkova street, 6Phone: +7(484)313-31-39Email: info@pz-cvetkova.ru Website: http://pz-cvetkova.ru

 • svg

  JSC PLEMZAVOD "ULYANINO"

  Moscow region, Ramenskiy district, Ulyanino village, 97Phone: +7(495)996-90-74Email: plzavod@mail.ru GPS: 55.350619855277,38.423295525848

 • svg

  LLC "PZ PROLETARY"

  Vladimir region, Rn Vyaznikovsky, p. Central, st. Main, 1Phone: +7 (492) 336-41-46Email: proletarii2011@yandex.ru GPS: 56.244554371345,42.157724111192

 • svg

  JSC NAMED AFTER LAKIN

  ВLadimir region, Sobinsky district, Kopnino village, st. Pervomayskaya, 48Phone: +7 (492)426-92-96Email: oaolakina@yandex.ru GPS: 54.573867798,20.419071198

 • svg

  LLC "AVANGARD"

  Ryazan district, Ryazan region, village KhirinoPhone: +7 (491)233-59-27, +7(491)233-58-02Email: info@avangard-cx.ru Website: https://avangard-cx.ru GPS: 54.664474, 39.563665

 • svg

  LLC "BABAEVO"

  Vladimir region., Sobinsky district, village Kopnino, st. Pervomayskaya, 48Phone: +7(492)425-51-73.Email: shkbabaevo@mail.ru GPS: 59.390365601,35.937843323

 • svg

  LLC "SPASSKOE" NAMED AFTER V.A. STARODUBTSEVA

  Tula region., District Novomoskovsky, with. Spasskoe, st. Centralnaya, 1, APhone: +7(487)225-15-81, +7 (487) 225-19-32GPS: 54.080528, 38.472553

 • svg

  SPK "CHERKUTINO"

  Vladimir region, Sobinsky district, s. Cherkutino, st. V.A.Soloukhin, 24Phone: +7(920)932-70-40, +7 (492) 425-58-24 GPS: 56.185276031,39.765861511

 • svg

  CJSC NAMED AFTER LENIN

  Vladimir region, Sobinsky district, village RozhdestvenoPhone: +7 (492)425-53-95Email: barin59.59@mail.ru GPS: 56.194335938,39.885662079

 • svg

  SPK KOLKHOZ "ISKRA"

  Kirovskaya region, Kotelnichsky district, p. Leninskaya Iskra, st. Ronzhina, 1Phone: +7(833) 423-13-01GPS: 58.330445, 48.428545

 • svg

  JSC PLEMZAVOD "SOKOLOVKA"

  Kirov region, Zuevsky district, Sokolovka village, Central street, 23Phone: +7(833)376-71-42GPS: 58.271599004106,51.225125298921

CONTACT US

FOR SHAREHOLDERS

+74956076695 | info@agroplemsoyuz.ru

+74956076695 | info@agroplemsoyuz.ru

107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2

107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2

agroplemsoyuz

heritage & innovation
since 1965

contact us

+7(495)607-66-95

107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2

GPS 54.991188, 36.248157

Sales department

+7(495)608-24-23

+7(985)411-04-54

+7(985)411-04-05

Accounting department

+7(495)607-67-15

Finance department

+7(495)608-11-46

OUR PARTNERS

 • svg

  TSVETKOV'S STUD FARM

  Kaluga region, Maloyaroslavetsky district, the village of Kudinovo, Tsvetkova street, 6Phone: +7(484)313-31-39Email: info@pz-cvetkova.ru Website: http://pz-cvetkova.ru

 • svg

  PZ ULYANINO

  Moscow region, Ramenskiy district, Ulyanino village, 97Phone: +7(495)996-90-74Email: plzavod@mail.ru GPS: 55.350619855277,38.423295525848

 • svg

  PZ PROLETARIY

  Vladimir region, Rn Vyaznikovsky, p. Central, st. Main, 1Phone: +7 (492) 336-41-46Email: proletarii2011@yandex.ru GPS: 56.244554371345,42.157724111192

 • svg

  JSC NAMED AFTER LAKIN

  ВLadimir region, Sobinsky district, Kopnino village, st. Pervomayskaya, 48Phone: +7 (492)426-92-96Email: oaolakina@yandex.ru GPS: 54.573867798,20.419071198

 • svg

  AVANGARD LLC

  Ryazan district, Ryazan region, village KhirinoPhone: +7 (491)233-59-27, +7(491)233-58-02Email: info@avangard-cx.ru Website: https://avangard-cx.ru GPS: 54.664474, 39.563665

 • svg

  SEC BABAEVO

  Vladimir region., Sobinsky district, village Kopnino, st. Pervomayskaya, 48Phone: +7(492)425-51-73.Email: shkbabaevo@mail.ru GPS: 59.390365601,35.937843323

 • svg

  LLC SPASSKOE

  Tula region., District Novomoskovsky, with. Spasskoe, st. Centralnaya, 1, APhone: +7(487)225-15-81, +7 (487) 225-19-32GPS: 54.080528, 38.472553

 • svg

  SEC CHERKUTINO

  Vladimir region, Sobinsky district, s. Cherkutino, st. V.A.Soloukhin, 24Phone: +7(920)932-70-40, +7 (492) 425-58-24 GPS: 56.185276031,39.765861511

 • svg

  CJSC NAMED AFTER LENIN

  Vladimir region, Sobinsky district, village RozhdestvenoPhone: +7 (492)425-53-95Email: barin59.59@mail.ru GPS: 56.194335938,39.885662079

 • svg

  SEC KOLKHOZ ISKRA

  Kirovskaya region, Kotelnichsky district, p. Leninskaya Iskra, st. Ronzhina, 1Phone: +7(833) 423-13-01GPS: 58.330445, 48.428545

 • svg

  SEC PLEMZAVOD SOKOLOVKA

  Kirov region, Zuevsky district, Sokolovka village, Central street, 23Phone: +7(833)376-71-42GPS: 58.271599004106,51.225125298921

CONTACT US

+7(495) 607-66-95 info@agroplemsoyuz.ru

107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2

FOR SHAREHOLDERS

+7(495)607-66-95 info@agroplemsoyuz.ru

107078, Moscow, Sadovaya-Spasskaya str., 13, b.2